نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران

دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران


با سلام و تحیت

احتراماً پیرو نامه شماره ۷۵۷۲۶۸۷ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ به استحضار می‌رساند عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به بارگذاری تارنمای مربوط به «دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی» (شامل آئین نامه مدل دوجهی و عناوین دوره‌های دو وجهی مصوب) و «دوره‌های کهاد دانشگاه تهران» (شامل شیوه نامه دوره کهاد و عناوین دوره‌های مصوب کهاد) در سایت آن پردیس / ‏‬دانشکده اقدام عاجل صورت پذیرفته و آدرس اینترنتی تارنمای بارگذاری شده در سایت آن پردیس / ‏دانشکده‬ به این مدیریت اعلام شود.

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌