نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (۱۴۰۱)

دوازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (۱۴۰۱)


با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (چهارمین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری، خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت بین الملل دانشگاه تهران و یا لینک زیر مراجعه فرمائید:

https://international.ut.ac.ir/fa/page/7933/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-