نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستیار فناوری

دستیار فناوری


با توجه به چالش‌ها و مسائل متعدد پیرامون اشتغال که جامعه با آن مواجه است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان و دانش آموختگان به سمت استفاده کاربردی وکسب تجربه عملی، نسبت به ایجاد یک برنامه حمایتی تحت عنوان طرح دستیار فناوری اقدام نموده است.
 
به شکل کلی در این طرح، دانشجویان دانشگاه تهران در شرکت‌های متقاضی، برای یک دوره کوتاه مدت ۶ ماهه (۵۰ ساعت در ماه) و با دریافت دستمزد مشغول به کار خواهند شد.
 
در این طرح، وزارت عتف به عنوان نهاد مجری، مسئولیت ارزیابی، هدایت و راهبری طرح را در سطح ملی به عهده دارد. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای فعال در توسعه زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی با هدف ارتقای تعاملات خود با دانشگاه و توسعه کمی و کیفی واحدهای فناور، مسئولیت اجرای منطقه‌ای طرح را بر عهده دارد.