نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به پذیرفته شدگان مقاطع؛ کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی (حرفه‌ای) دامپزشکی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به پذیرفته شدگان مقاطع؛ کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی (حرفه‌ای) دامپزشکی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵


باسلام (آنی)

پیرو نامه شماره ۱۷۳۰۶۷/پ/۱۲۲ مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ به پیوست دستورالعمل ثبت نام شماره ۳۷۴۱۰/ س مورخ ۲۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به پذیرفته شدگان مقاطع؛ کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی (حرفه‌ای) دامپزشکی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و ضمائم مربوط به شرح ذیل ارسال می‌گردد. به استحضار می‌رساند؛ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مذکور براساس مقررات مندرج در دستورالعمل فوق و دستورالعمل دانشگاه تهران براساس اطلاعیه و تقویم ابلاغ شده در سامانه پذیرش دانشجویان ورودی جدید ( reg.ut.ac.ir ) باید انجام شود. در ضمن حضور شخص پذیرفته شده جهت تشخیص و تطبیق هویت و ارائه مدارک و دریافت کارت دانشجویی در موعد مقرر الزامی است.

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی، نیمه متمرکز پردیس هنرهای زیبا - بیوتکنولوژی پردیس علوم و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز پس از اعلام اسامی توسط سازمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

ضمایم:

۱- تصویر صفحات: ۱ الی ۷ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ دفترچه شماره ۱ سازمان سنجش کشور (۱۰ برگ مقررات و راهنمایی ثبت نام داوطلبان در آزمون و مقررات نظام وظیفه)

۲- برگ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان و توصیه‌های مهم ثبت نام (در سامانه ثبت نام reg.ut.ac.ir ثبت می‌گردد)

۳- جداول مربوط:

۱-۳- شهریه دوره: نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی و روزانه شهریه پرداز پردیس بین المللی کیش (شماره ۱)

۲-۳- نشانی هاوشماره های تماس محل قبولی پذیرفته شدگان (پردیس‌ها و دانشکده‌ها) برای ثبت نام حضوری. (شماره ۲)

فرم‌های ثبت نام:

الف: (الکترونیکی): (در سامانه ثبت نام به صورت الکترونیکی تکمیل می‌شود)

۱- فرم‌های تعهد آموزش رایگان وتعهدنامه ثبت نام سهمیه‌های مختلف (ط و ع)

۲- فرم تعهد نامه ثبت نام برای پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) دکتری عمومی دامپزشکی (س)

۳- فرم تعهد نامه دارندگان مدرک کاردانی (فرم شماره ۱۳ سازمان سنجش آموزش کشور) با شماره ۲۵ در سامانه قرار داده شده است.

۴- فرم شماره ۱۸ سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت مشخصات داوطلبان افغانی و عراقی (در سامانه با شماره ۲۹ قرار داده شده است)

۵- فرم مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه (در سامانه قرار داده شده است)

۶- فرم تعهد نامه مالی دکتری عمومی دامپزشکی (باید به تأیید دفتر اسناد رسمی برسد و در هنگام ثبت نام حضوری تحویل شود.)

۷- فرم مراحل ثبت نام (به صورت دستی در هنگام ارائه مدارک تحصیلی در محل پردیس / دانشکده قبولی تکمیل می‌شود.)

ب: حضوری (در اداره آموزش توسط افراد مربوط به صورت حضوری تکمیل می‌شود)

۸- فرم تعهد نامه ثبت نام روزانه - شهریه پرداز پردیس بین المللی کیش (فرم شماره ص)

۹- فرم گواهی قبولی و ثبت نام در آزمون سراسری (شماره ۱)

۱۰- فرم درخواست ترخیص پذیرفته شده مشمول در حال خدمت از خدمت نظام وظیفه و نامه مربوط

(شماره ۳و۴)

خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه کلیه فرم‌ها و برگ‌های پیوست آن و راهنمای ثبت نام و برگ توصیه‌های مهم، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مذکور به دقت انجام و موارد خواسته شده طبق تاریخ ذکر شده به موقع به این اداره کل اعلام شود.فرم ها