نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در نوزدهمین جشنواره ملی پایان ‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی دانشجویان مهلت ارسال پایان نامه ها تا اول مهرماه ۱۳۹۹ تمدید شد

در نوزدهمین جشنواره ملی پایان ‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی دانشجویان مهلت ارسال پایان نامه ها تا اول مهرماه ۱۳۹۹ تمدید شد


 در نوزدهمین جشنواره ملی پایان ‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی دانشجویان مهلت ارسال پایان نامه ها تا اول مهرماه ۱۳۹۹ تمدید شد

         farhangi.msrt.ir/fa/news/53985