نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص نکات مهم آئین نامه آموزشی دانشجویان ارشد برای ورودی 94-1393

در خصوص نکات مهم آئین نامه آموزشی دانشجویان ارشد برای ورودی 94-1393


با سلام و احترام ،

      به پیوست بخشنامه شماره 4334732 مورخ 3/9/1394 در خصوص نکات مهم آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی 1393 و 1394 ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی جهت اطلاع دانشجویان و اساتید محترم اقدام عاجل صورت پذیرد . 

در خصوص نکات مهم آئین نامه آموزشی دانشجویان ارشد برای ورودی 94-1393