نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت ارز دولتی تا پایان شهریور ماه 97- جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی

دریافت ارز دولتی تا پایان شهریور ماه 97- جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی


دریافت ارز دولتی تا پایان شهریور ماه 97- جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی

با توجه به پیگیری‌های مکرر معاونت بین الملل دانشگاه تهران و اداره کل با سازمان امور دانشجویان، به استحضار می‌رساند به تعداد بسیار محدودی سهیمه برای دانشجویان دکترای واجد شرایط دانشگاه تهران جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی با ارز دولتی تا پایان شهریور ماه فراهم گردیده است. لذا دانشجویانی که دارای ویزا کشور مقصد می‌باشند با در دست داشتن کلیه مدارک فرصت، به دفتر روابط بین الملل دانشکده جغرافیا (طبقه پنجم ساختمان شماره 1) مراجعه کرده تا نسبت به دریافت ارز دولتی مشارالیها از سازمان امور دانشجویان اقدام مقتضی مبذول گردد.