نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخصوص نکات مهم آیین نامه جدید کارشناسی ارشد سال 1394

درخصوص نکات مهم آیین نامه جدید کارشناسی ارشد سال 1394


با سلام و احترام ،

       به پیوست بخشنامه شماره 307487/پ/122 مورخ 15/10/1394 در خصوص نکات مهم آیین نامه جدید کارشناسی ارشد سال 1394 جهت استحضار ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید محترم نسبت به اجرای بند 8 زمان مجاز انتخاب پایان نامه ( ماده 21 ) " دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خودرابا نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند"  اقدام گردد. 

پیوست خبر