نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش 10 تن از اساتید دانشکده جغرافیا در فهرست پژوهشگران پراستناد حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری در سطح کشور (آذر ماه 1402)

درخشش 10 تن از اساتید دانشکده جغرافیا در فهرست پژوهشگران پراستناد حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری در سطح کشور (آذر ماه 1402)


به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، معیار انتخاب پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری کشورمان از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)  بر اساس نشریات ایرانی، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است که اسامی اساتید دانشکده جغرافیا که در این فهرست حضور دارند، بر اساس فراوانی استنادات ایشان به این ترتیب است:

احمد پوراحمد ، کرامت اله زیاری، محمدرضا رضوانی، حسین حاتمی نژاد، حسنعلی فرجی سبکبار، مجتبی قدیری معصوم، حسن مطیعی لنگرودی، علی بدری، مجتبی یمانی، قاسم عزیزی.

هیات رئیسه دانشکده جغرافیا به تمامی این فرهیختگان گرامی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت های بیشتر در عرصه رشد و تعالی علوم جغرافیایی را دارد.