نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه تهران اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس را با عنوان خاطرات سنگر برگزار می کند.

دانشگاه تهران اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس را با عنوان خاطرات سنگر برگزار می کند.


 فراخوان اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس در سطح دانشگاه تهران با عنوان «خاطرات سنگر»

لینک خبر