نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به همراه کمیته ملی اسکان بشر وبیناری با عنوان چشم انداز شهری ایران در تاریخ 23 تیر ماه برگزار می نماید.

دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به همراه کمیته ملی اسکان بشر وبیناری با عنوان چشم انداز شهری ایران در تاریخ 23 تیر ماه برگزار می نماید.


دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به همراه کمیته ملی اسکان بشر وبیناری با عنوان چشم انداز شهری ایران در تاریخ 23 تیر ماه برگزار می نماید. شرکت در این وبینار برای همگان آزاد می باشد و می توانید برای شرکت در این وبینار مجازی ار لینک زیر استفاده نمایید.

http://vroom.ut.ac.ir/geo6