نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان دکتری ژئومورفولوژی

دانشجویان دکتری ژئومورفولوژی


فهرست دانشجویان مقطع دکتری اقلیم شناسی و ژئوموروفولوژی

 

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

91-92

فاطمه غیاث­آبادی فراهانی

اقلیم شناسی

91-92

زینب بیاتی صداقت

ژئومورفولوژی

92-93

مجتبی مهدیان ماهفروزی

سینوپتیک

92-93

صدیقه محبوبی

ژئومورفولوژی

92-93

رضا صفایی راد

دیرینه

92-93

ابوطالب محمدی

ژئومورفولوژی

92-93

داریوش نورالهی

دیرینه

93-94

عباسعلی افضلی

مدیریت محیطی

92-93

کبری زارعی

کشاورزی

93-94

معصومه بنی صفار

مدیریت محیطی

92-93

الحسین برکات

سینوپتیک

93-94

مریم تورانی

مدیریت محیطی

92-93

محمد حسن ماهوتچی

سینوپتیک

93-94

عبدالکریم ویسی

مدیریت محیطی

92-93

محمدامین حیدری

کشاورزی

93-94

حمید کامرانی دلیر

ژئومورفولوژی نظری

93-94

زینب حسین­پور

سینوپتیک

93-94

اسماعیل پاریزی

ژئومورفولوژی نظری

93-94

فائزه عباسی

کشاورزی

93-94

یحیی بهرامی زهی

ژئومورفولوژی نظری

93-94

آذر بیرانوند

سینوپتیک

93-94

مهدی امینی

ژئومورفولوژی نظری

93-94

حدیث صادقی

کشاورزی

94-95

انور مرادی

مدیریت محیطی

93-94

یوسف پارسامهر

کشاورزی

94-95

فاطمه مرادی پور

مدیریت محیطی

94-95

محمد هاشم زاده جازار

سینوپتیک

94-95

اصغر نویدفر

مخاطرات ژئومورفولوژیک

94-95

نیما فرید مجتهدی

سینوپتیک

94-95

رضا جعفری

مخاطرات ژئومورفولوژیک

94-95

محمد صالح گرامی

سینوپتیک

94-95

افسانه اهدایی

مخاطرات ژئومورفولوژیک

94-95

محمد مهدی آبادی جورآوری

دیرینه

94-95

عارفه شعبانی عراقی

مخاطرات ژئومورفولوژیک

94-95

محمد امین مرادی مقدم

دیرینه

94-95

امیر احمدی

ژئومورفولوژی نظری

94-95

سحر ملکی

دیرینه

94-95

پریسا پیرانی

ژئومورفولوژی نظری

94-95

لیلا شریفی

کشاورزی

95-96

فاطمه کیارستمی

مخاطرات ژئومورفولوژیک

96-97

سید عرفان مومن پور

اقلیم شناسی

95-96

خدیجه محمدی

مخاطرات ژئومورفولوژیک

96-97

ناصر ایزدی

اقلیم شناسی

96-97

حمید گنجائیان

ژئومورفولوژی

96-97

ایوب جعفری

اقلیم شناسی

96-97

امیر مرادی

ژئومورفولوژی

96-97

الهه قاسمی کرکانی

اقلیم شناسی

96-97

سید جواد حسینی

ژئومورفولوژی

96-97

علی اکبر گرمسیری مهوار

اقلیم شناسی

97-98

مرتضی رضائی عارفی

ژئومورفولوژی

97-98

حسین کوشکی

اقلیم شناسی

97-98

بایرامعلی عبدی نژاد

ژئومورفولوژی

97-98

مسعود شکری

اقلیم شناسی

97-98

محمد فتح اله زاده

ژئومورفولوژی

97-98

اباذر اسمعیلی محمودآبادی

اقلیم شناسی

97-98

فاطمه گراوند

ژئومورفولوژی

97-98

سوسن حیدری

اقلیم شناسی