نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب جناب آقای عباس اسلامی به سمت ریاست کتابخانه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

حکم انتصاب جناب آقای عباس اسلامی به سمت ریاست کتابخانه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و از سوی مدیر کل محترم منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه، آقای عباس اسلامی کارشناس ارشد دانشکده جغرافیا از تاریخ 10/9/1394 به مدت دو سال به سمت ریاست کتابخانه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران منصوب شدند.