نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب جناب آقای دکتر منصور جعفر بگلو به سمت رئیس مؤسسه جغرافیای دانشکده جغرافیادانشگاه تهران

حکم انتصاب جناب آقای دکتر منصور جعفر بگلو به سمت رئیس مؤسسه جغرافیای دانشکده جغرافیادانشگاه تهران


 

سلام علیکم

    احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت 3 سال به عنوان رئیس مؤسسه جغرافیای دانشکده مذکور، منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.