نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف به سمت مشاور رئیس دانشگاه تهران

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف به سمت مشاور رئیس دانشگاه تهران


سلام علیکم

احتراماً، نظر به ماموریت‌های مهم و راهبردی دانشگاه در تحقق اهداف نظام در حوزۀ علم وفناوری و نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین المللی و ایجاد دانشگاه کارآفرین و اخلاق مدار و با عنایت به مراتب تعهّد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، بدین وسیله شما را به عنوان مشاور خود در امور برنامه‌ها و طرح‌های توسعه دانشگاه منصوب می‌نماید.

امید است با اتکال به خداوند منّان و جلب مشارکت و همیاری افراد و نهادهای درونی و بیرونی دانشگاه اینجانب را در نیل به اهداف یادشده یاری فرمایند.