نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب جناب آقای دکتر آرا تومانیان به سمت مدیر گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

حکم انتصاب جناب آقای دکتر آرا تومانیان به سمت مدیر گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران


 

سلام علیکم

    احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه آموزشی سنجش از دور و GIS دانشکده مذکور، منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.