نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه فرهنگی و فوق برنامه

حوزه فرهنگی و فوق برنامه


اطلاعیه و بخشنامه های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده جغرافیا
حوزه فرهنگی و فوق برنامه
                    آیین نامه تشکل های دانشجویی
                    درباره انجمن های علمی
                    برنامه ریزی شهری
                    برنامه ریزی روستایی
                    آیین نامه کار دانشجویی
                    جغرافیا سیاسی
                    سنجش از دور و GIS
                    آب و هواشناسی
                   کانون فرهنگی و هنری
                   کانون فیلم و عکس