نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از رساله دکتری(فاتب)

حمایت از رساله دکتری(فاتب)


 

باسلام

احتراما"، نظر به اینکه فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ(فاتب)طی نامه پیوست به شماره 555/ 98 /2/ 1732 مورخ 3 /6/ 94 در خصوص حمایت از رساله دکترا با موضوعات نظم و امنیت اعلام آمادگی نموده اند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت تعامل بیش از پیش دانشگاه تهران با نهادها و سازمانها، مراتب به نحو مقتضی به آگاهی علاقمندان رسانده شود.

لینک خبر