نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارکنان بسیجی دانشکده جغرافیا درمراسم عزاداری سرور وسالار شهیدان آقا اباعبدالحسین مورخ 96/7/5

حضور کارکنان بسیجی دانشکده جغرافیا درمراسم عزاداری سرور وسالار شهیدان آقا اباعبدالحسین مورخ 96/7/5


مراسم عزاداری سرور وسالار شهیدان آقا ابا عبدالحسین ویاران باوفایش با حضور کارکنان بسیجی دانشکده جغرافیا که از طرف دفتر بسیج کارکنان واعضای  دانشگاه تهران روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 در پردیس مرکزی دانشگاه برگزار گردید