نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور صمیمانه رئیس دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا

حضور صمیمانه رئیس دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا


حضور صمیمانه رئیس دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا

روز چهارشنبه 12 آبان 1400، از ساعت 8 صبح لغایت 11:30 جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه ، ضمن بازدید از دانشکده جغرافیا، با اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشکده، به صورت جداگانه، دیدار نمودند. ایشان از نزدیک در جریان نقطه نظرات و دیدگاههای آنان قرار گرفتند.

در ابتدای جلسه، دکتر مقیمی رئیس دانشگاه، بر اهمیت موضوعات و رشته های علوم جغرافیایی و جایگاه آنها در نظام برنامه ریزی و معضلات کشور تاکید کردند. سپس دکتر کرامت اله زیاری، رئیس دانشکده جغرافیا، ضمن خیر مقدم و خوش آمدگوئی، گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بین الملل و عملکرد دانشکده تجهیزات، آزمایشگاهها، پژوهشکده فضائی، موسسه جغرافیا، منابع مالی ، مرکز نوآوری و شرکتهای دانش بنیان مستقر در آن و مرکز مشاوره استارتاپی ارائه نمودند. ایشان تاکید کردند دانشکده ضمن توجه کامل به ارزشهای اسلامی و فرهنگی بر پایه برنامه حرکت نموده و برنامه ای جامع نیز برای دوره آینده فعالیت دانشکده تدوین نموده است. سپس تعدادی از اساتید دانشکده نظرات خود را در خصوص دانشگاه و دانشکده و مباحث علمی روز در راستای ارتقای علمی دانشگاه ابراز نمودند. ریاست محترم دانشگاه به نظرات سازنده مطرح شده از سوی اعضای هیات علمی پاسخ لازم را ارائه نمودند و از حضور گرم و صمیمانه اعضای هیات علمی تشکر نمودند.

در بخش دوم این نشست که با حضور کارکنان و پرسنل دانشکده جغرافیا برگزار شد، رئیس دانشگاه تهران پس از ارائه سخنانی در خصوص نقش کارکنان دانشگاه، پیشنهادات و نظرات آنها را دریافت کرد.