نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف دانشیارمحترم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف دانشیارمحترم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران


جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
دانشیارمحترم دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران،
 انتخاب به جا و شایستۀ جنابعالی بعنوان ریاست قوه مقننه که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌ های‌ بر جسته آن برادر گرامی در صحنه‌های‌ خدمت صادقانه به نظام و وطن اسلامی است تبریک عرض نموده؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم
دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران