نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نو دانشجویان ۹۹ دوره کارشناسی به صورت مجازی با دانشکده جغرافیا

جلسه نو دانشجویان ۹۹ دوره کارشناسی به صورت مجازی با دانشکده جغرافیا


بسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه نو دانشجویان ورودی99:

به اطلاع میرساند روز دوشنبه مورخ 26/8/99 ساعت 12-10 جلسه مبنی بر آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی، گروههای آموزشی و همچنین آشنایی با قسمتهای مختلف دانشکده، به صورت مجازی، با حضور ریاست محترم دانشکده،معاونت محترم آموزشی،و مدیران محترم گروههای آموزشی واساتید راهنمای گروههای(1،2،3،4) از طریق لینک زیر برگزار میگردد.لذا نودانشجویان عزیز حتما در این جلسه شرکت فرمایند.

Adobe Connect login

Vclas9.ut.ac.ir

http://vclas9.ut.ac.ir/geo2

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            24/08/99