نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه رئیس موسسه جغرافیا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده جغرافیا با مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا

جلسه رئیس موسسه جغرافیا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده جغرافیا با مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا


جلسه رئیس موسسه جغرافیا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده جغرافیا با مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا- وزرات جهاد کشاورزی روز شنبه 3 آذر در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.در این جلسه که در دفتر جناب آقای دکتر سعید سعادت مدیر کل محترم دفتر محیط زیست و سلامت و غذا- با حضور دکتر منصور جعفر بگلو رئیس موسسه جغرافیا،دکتر قاسم عزیزی معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا ،دکتر فرشاد امیر اصلانی معاون آموزشی دانشکده جغرافیا و دکتر محمد سلمانی استاد گروه جغرافیای انسانی  دانشکده جغرافیا تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر در موضوع همکاری های پژوهشی بین موسسه جغرافیا و دفتر محیط زیست وزرات جهاد کشاورزی توانمندی های پژوهشی موسسه جغرافیا و دانشکده جغرافیا معرفی گردید.و در ادامه جلسه توافقهای زیر حاصل شد

 

 

1- معرفی نماینده موسسه جغرافیا به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی تغییر اقلیم دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی

2-حضور نماینده موسسه جغرافیا در کمیته مشورتی وزرات جهادکشاورزی جهت معرفی توانمندی های پژوهشی دانشکده جغرافیا 

3-همکاری بین موسسه جغرافیا و دفتر محیط زیست برای جهت  برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در نمایندگی ها مناطق واستانی