نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا با ظرفیت های چند دانشگاه مهم سوئد

جلسه آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا با ظرفیت های چند دانشگاه مهم سوئد


جلسه آشنایی دانشجویان  تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا با ظرفیت های چند دانشگاه مهم سوئد

در راستای آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا با اهداف و رویکرد‌های پژوهش دانشگاه‌ های منتخب سوئد یک جلسه نیم روزه در سالن خلیج فارس دانشکده‌‌ جغرافیا برگزار شد. در این جلسه دانشجویان رودررو با اساتید دانشگاه‌ های سوئدی درباره تبادلات علمی و انجام پروژه‌ های مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

لازم به یادآوری است که دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با دانشکده مدیریت اکوسیستم دانشگاه لوند سوئد یک رشته کارشناسی ارشد مشترک تحت عنوان سنجش از دور و GIS راه اندازی نموده و قرار است از سال آینده نسبت به جذب دانشجو از طریق آزمون سراسری اقدام گردد.