نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری دانشکده جغرافیا سال تحصیلی 97

جدول مواد و ضرایب دروس آزمون دکتری دانشکده جغرافیا سال تحصیلی 97


جدول اطلاعات مواد امتحانی و ضرائب دروس پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1398-1397

دانشکده جغرافیا (2 صفحه)

ملاحظات

مواد امتحانی و ضرائب هر درس در آزمون

عنوان رشته تحصیلی

گرایش

ردیف

 

 

 

1-  پردازش پیشرفته تصاویر  ماهواره ای  ( ضریب 1 )

2- GIS پیشرفته ( ضریب 1 )

3- کاربرد سنجش از دور و GIS در مطالعات آب و خاک ( ضریب 1)

 

 

سنجش از دور و GIS

 

 

 

 

1-

 

 

1-برنامه‏ریزی شهری و منطقه ای ( مبانی ، ایران ) ( ضریب 1 )

2-روش تحقیق در جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری( ضریب 1 )

3- جغرافیای شهری ( مبانی ایران ) ( ضریب 1 )

 

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

 

2-

 

 

1-دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی ( ضریب 1 )

2-روش تحقیق  در برنامه ریزی روستایی ( ضریب 1 )

3-  برنامه ریزی روستایی در ایران( ضریب 1 )

 

 

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

 

 

 

 

3-

 

 

  1. فلسفه و روش تحقیق جغرافیای سیاسی (ضریب ۱)
  2. نظریه‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک (ضریب ۱)
  3. جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران (ضریب ۱)

 

 

 

جغرافیای سیاسی

 

4-

 

 

  1. آب و هواشناسی (مبانی و ایران) ضریب ۱
  2. روش‌ها و تکنیک‌ها در آب و هواشناسی (ضریب ۱(
  3. مسائل اقلیمی حال و آینده (ضریب ۱(

 

 

آب و هواشناسی

5-

 

 

  1. ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) ضریب ۱
  2. تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئومورفولوژی (ضریب ۱(
  3. دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و مفاهیم در ژئومورفولوژی (ضریب ۱(

 

 

ژئومورفولوژی

 

6-