نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی (۹۶ - ۹۵)

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی (۹۶ - ۹۵)


سلام علیکم

احتراماً،  جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی (۹۶ - ۹۵) ارسال می‌شود. با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، خواهشمند است دستور فرمائید در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند. 

 

جدول زمانبندی وام در نیمسال اول 96-95

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

زمان تایید و ثبت درخواست های وام برای دانشکده ها

 

انواع وام‌های تحصیلی (شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌ای و ویژه دکتری)

از تاریخ 11/7 لغایت 16/8/1395

لیست
اول

لیست دوم

لیست سوم

 

از تاریخ

 11/7 لغایت 25/7

تا تاریخ  9/8

تا تاریخ 17/8

 

انواع وام‌های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته‌ای)

 

وام‌های ازدواج و زیارت عتبات

 

انواع ودیعه های مسکن (دانشجویان متاهل ایرانی و غیر ایرانی)

 

انواع وام‌های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص، ‌ دانش هسته‌ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)

 

وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی روزانه

 

انواع وام‌های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته‌ای)

از تاریخ 11/7 لغایت 2/8/1395

از تاریخ 11/7 لغایت 3/8/1395