نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول برنامه کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه "ورودیهای سال 1393 "مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی(نیمسال2-94-1393)

جدول برنامه کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه "ورودیهای سال 1393 "مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی(نیمسال2-94-1393)


با سلام                                                        ( فوری)

     احتراما"پیرو مصوبات جلسه مورخ 27/11/1393 شورای راهبری و سیاست گذاری بهداشت روان دانشگاهیان و  جلسه مورخ 30/10/1393 شورای آموزشی دانشگاه به پیوست تصویر نامه شماره 6108/135 مورخ  19/1/1394 مرکز مشاوره دانشگاه تهران و جدول برنامه '' کارگاه آموزشی مهارت های زندگی '' و پردیس ها و دانشکده ها و اطلاعیه مرکز و  ضمایم مربوط ارسال می گردد .

موارد ذیل را به استحضار می رساند ؛

1- کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی ( روزانه - شبانه ) ورودی سال 1393 می باشد .

2- گذراندن کارگاه مذکور برای کلیه دانشجویان مقاطع مذکور الزامی است .

3-دانشجویان مذکور موظف هستند در کاربرگ تعیین شده طبق شماره ردیف مربوط به آن پردیس /دانشکده  ، زمان کارگاه را  انتخاب و اطلاعات لازم و نام و شماره دانشجویی خود را در آن ثبت و بلافاصله به رئیس / مدیر محترم اداره آموزش آن پردیس / دانشکده تحویل دهند .

4- پس از گذراندن کارگاه مذکور و تایید مدرس مربوط ، توسط مرکز مشاوره دانشگاه گواهی به نام دانشجو صادر و در کارنامه وی نیز به نحو مقتضی درج خواهد شد .

5- با توجه به الزامی بودن گذراندن این کارگاه برای همه دانشجویان ورودی سال 1393 مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی، در صورت عدم گذراندن کارگاه فوق الذکر به دلایل خارج از اراده دانشجو ،وی موظف است با ارایه مدارک و مستندات مربوط و با هماهنگی مرکز مشاوره  این کارگاه را طبق برنامه مربوط بگذراند .

6-دانشجویان  پردیس های کشاورزی و منابع طبیعی و ابوریحان که در کارگاه های برگزار شده مذکور شرکت نکرده اند ، موظف هستند در کارگاههای مذکور ثبت نام وشرکت نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایند ؛ اطلاعیه فوق در مکان های مناسب و قابل رویت همه دانشجویان مقاطع مذکور نصب العین گردد . بر این اساس لازم است سایر اقدامات در نظر گرفته شده  در اداره آموزش در اسرع وقت به عمل آمده و نتیجه را با ارسال فرم های ثبت نام تکمیل شده به مرکز مشاوره دانشگاه بلافاصله اعلام نمایند .

--اطلاعیه.docx ...
--
فرم ثبت نام کارگاه.doc ...
--
جدول زمانبندی.docx ...