نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول برنامه ها و اقدامات بین المللی دانشکده جغرافیا

جدول برنامه ها و اقدامات بین المللی دانشکده جغرافیا


جدول برنامه ها و اقدامات بین المللی دانشکده جغرافیا

 

1404-1395

 

برنامه ها و اقدامات

افق 1404

آموزشی

 

راه اندازی و برگزاری رشته دکتری مشترک با دانشگاههای مطرح جهان

چهار رشته

راه اندازی و برگزاری رشته کارشناسی ارشد مشترک با دانشگاههای مطرح جهان

سه رشته

جذب دانشجویان غیرایرانی

120 نفر

جذب دانشجویان دکتری دارای روحیه همکاریهای بین المللی

 

تبادل دانشجویان دکتری با دانشگاههای معتبر بین المللی

25 نفر در سال

راه اندازی مرکز آموزش آکادمیک منطقه ای

یک مورد

برگزاری تورهای علمی-آموزشی خارج از کشور

هرسال یک مورد

پژوهشی

 

ارتقای تعداد مقالات منتشره در ژورنالهای معتبر بین المللی

50 مقاله در سال

برگزاری کنفرانس بین المللی و منطقه ای

سه مورد

چند زبانه شدن وب سایت دانشکده

سه زبانه (فارسی، انگلیسی و عربی)

عضویت دانشکده در نهادها و انجمنهای علمی بین المللی

3 مورد

نمایه دارکردن بین المللی مجله های دانشکده

2 مورد

هیئت علمی

 

جذب اعضای هیئت علمی وابسته از میان افراد شاخص بین المللی

پنج نفر

ایجاد ظرفیت و ارتقای سطح گفتار و نوشتار انگلیسی اعضای هیئت علمی دانشکده

در حد آیلتس 6

جذب اعضای هیئت علمی دارای روحیه همکاریهای بین المللی