نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تهیه نسخه نهایی کتاب و گزارشات پیوست با عنوان با همکاری جناب آقای دکتر علوی پناه بعنوان عضو پانل فنی بین دولتی در FAO سازمان ملل

تهیه نسخه نهایی کتاب و گزارشات پیوست با عنوان با همکاری جناب آقای دکتر علوی پناه بعنوان عضو پانل فنی بین دولتی در FAO سازمان ملل


 

جناب آقای دکتر علوی پناه طی نشستهای متعدد در رم و کشورهای مختلف بعنوان مسئول گزارشهای خاور نزدیک و شمال آفریقا شرکت نمودند. پس از انجام مراحل تصویب در FAO سرانجام گزارش در اجلاس 7 دسامبر 2015 سازمان ملل به تصویب نهایی رسید و به کشورها جهت اطلاع و اقدام ابلاغ شد. قابل توجه است که این گزارشات به 6 زبان بین المللی دنیا ترجمه خواهد شد و در دسترس سازمان ها ئ مراکز علمی قرار خواهد گرفت.

برای دریافت کتاب و گزارش های پیوست اینجا کلیلک کنید.