نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دکتر رسول افضلی در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

تقدیر از دکتر رسول افضلی در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران


تقدیر از دکتر رسول افضلی در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، آقای دکتر رسول افضلی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا، به عنوان عضو هیات علمی برگزیده در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران، مورد تقدیر قرار گرفت. آقای دکتر سید موسی حسینی نیز به عنوان عضو هیات علمی برگزیده در سطح دانشکده انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. هیات رئیسه دانشکده جغرافیا، ضمن تبریک این موفقیت، برای دو استاد برگزیده، آرزوی توفیق بیشتر دارد.