نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


پژوهش کلید رهایی از باورهای نادرست، حل مشکلات علمی، فنی و اقتصادی است "

دکتر محمدتقی توسلی استاد پژوهشگر پیشکسوت نمونه ( منتخب بیست و سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه از پردیس علوم)

 

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 220511/141 مورخ 24/08/1393 با عنوان معاونین پژوهشی پردیس ها/ دانشکده ها در خصوص تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (پیوست )، به استحضار می رساند در نظر است با عنایت به مفاد تفاهم نامه مذکور، موضوع " حمایت از حداقل 50 طرح تحقیقاتی پسادکتری در راستای سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" اجرایی و عملیاتی گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید داوطلبان محترم واجد شرایط ذیل:

1- داشتن مدرک دکتری تخصصی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بیش از سه سال از تاریخ اخذ مدرک نگذشته باشد.

2- داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر یا یک ثبت اختراع مورد تائید دانشگاه تهران یا دارا بودن یک رساله محصول محور و یا کارآفرین.

3- برخورداری از صلاحیت‌های عمومی و عدم ممانعت قانونی.

پس از اخذ پذیرش از یکی از اساتید واجد شرایط ذیل:

1- حداقل دارای مرتبه دانشیاری باشد.

2- حداقل 5 مقاله در سه سال آخر در مجلات معتبر علمی پژوهشی منتشر کرده باشد.

3- حداقل سه طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه تهران را با موفقیت به پایان رسانده باشد.

4- راهنمایی حداقل سه نفر دانشجوی دوره دکتری که از رساله خود دفاع کرده و فارغ التحصیل شده باشند را به عهده گرفته باشد.

5- یک طرح پژوهشی کاربردی دردست اقدام داشته باشد.

6- قابلیت تامین سهم حقوق قابل پرداخت حاصل از طرح های پژوهشی و یا اعتبار ویژه خود به کاندیدای پسادکتری را اثبات نماید.

اطلاعات زیر را به استاد پذیرش دهنده ارائه نمایند.

1- پیشنهاد تحقیق با جزئیات

2- رزومه (متشکل از مدارک شامل: مشخصات کامل فردی، مدارک تحصیلی، فهرست تحقیقات، انتشارات، فعالیت‌ها و انتصاب‌های علمی، گواهی آشنایی با حداقل یک زبان بین‌المللی)

3- تعیین میزان پشتیبانی مالی مورد درخواست

4- هر مدرک و گواهی دیگری که در قضاوت دانشگاه برای پی بردن به توانایی داوطلب برای استفاده موثر از پذیرش وی در دوره کمک نماید.

لطفاً درخواست داوطلبان محترم با توجه به مفاد تفاهم نامه فوق الذکر بویژه ماده 4 و 5 و پس از طی مراحل ذیل:

1- پذیرش درخواست کتبی محقق پسا دکتری توسط استاد پذیرش دهنده

2- تائید پذیرش توسط گروه

3- انعکاس رای گروه ‏به کمیته تخصصی مربوطه در معاونت پژوهشی جهت صدور حکم و فرایند سازی اد‏اری و ابلاغ به استاد و دانشکده ‏مربوطه

به منظورانجام هماهنگی های بعدی به این حوزه ارسال گردد.

همچنین جهت اخذ اطلاعات تکمیلی متقاضیان و علاقمندان محترم می توانند به صفحات 301-294 کتاب آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهش و فناوری دانشگاه مراجعه نمایند.