نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تعیین سطح از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در جلسه  دی ماه گروه جغرافیای طبیعی، مقرر گردید برای نیسمال دوم جاری آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که نیازمند به تقویت بیشتر علمی هستند از طرف اساتید مربوطه برای شرکت در کلاس درس یا دروس خاص در سطح دانشگاه معرفی شوند و برای ترم­های آینده نیز از طریق کمیته های تخصصی تصمیم گیری شود. همچنین تصمیم گرفته شد کیفیت آزمون جامع دکتری بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گیرد و نیز آزمون سطح بندی داخلی برای دانشجویان ورودی دکتری سال 84 انجام شود.