نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه


 

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه

 

 

بر اساس اعلام آموزش کل دانشگاه جهت ارسال ریز نمرات تاییدشده دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل در صورت شرکت در آزمون سراسری و قبول مجدد در دانشگاه های دولتی باید تعهد آموزش رایگان خود را تسویه و لغو نمایند .

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       آموزش           

                     

 

                                                                                                                                                                                     27/9/97