نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل شورای عمومی دانشکده جغرافیا با حضور رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تشکیل شورای عمومی دانشکده جغرافیا با حضور رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


 

در تاریخ 26/11/1394 شورای عمومی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر زالی رئیس محترم دانشکده کار آفرینی، جناب اقای دکتر کاظمی و جناب آقای دکتر علی میری از اعضای هئیت علمی دانشکده کارآفرینی در دانشکده جغرافیا برگزار شد.

در این جلسه که اعضای هیئت علمی دانشکده جغرافیا حضور داشتند ابتدا جناب آقای دکتر ابراهیم مقیمی، رئیس محترم دانشکده جغرافیا، ضمن خوش آمدگویی به دکتر زالی و هیات همراه، توجه به حوزه کارآفرینی و افزایش انگیزه و تشویق دانشجویان علوم جغرافیایی به سمت کارآفرینی  و همسو نمودن آن با فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده جغرافیا را ضروری دانستند و بیان داشتند که در حال حاضر که برنامه های آموزشی کارشناسی در دست بازنگری است، با استفاده از ایده ها و توانمندی های علمی دانشکده کارآفرینی، دانشکده جغرافیا بتواند رسالت کارآفرینی خود را در متن برنامه ها و محتوای دروس منظور نماید.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر زالی، رئیس محترم دانشکده کارآفرینی به ارائه تجربیات و اقدامات سایر دانشگاه های معتبر دنیا در حوزه کارآفرینی بخصوص در علوم جغرافیایی و همچنین اقدامات انجام شده توسط اساتید و دانشجویان آن دانشکده در این حوزه پرداختند و تاکید داشتند که دانشگاه تهران  به عنوان یک دانشگاه نسل سوم و دانشکده جغرافیا و کارآفرینی به عنوان دانشکده های شاخص، تمام توجه خود را به حوزه های آموزشی، پژوهشی مبتنی بر کارآفرینی معطوف نماید و همکاری مستمری داشته باشند. ایشان در ادامه آمادگی دانشکده کارآفرینی، جهت همکاری با دانشکده جغرافیا را به منظور آماده سازی مواد درسی و راهنمایی مشترک رساله دانشجویان  علاقه مند فعالیت در حوزه های کارآفرینی، ارائه دروس و سمینارهای مشترک، برگزاری کارگاه و مشاوره به دانشجویان جغرافیا برای کارآفرینی را  اعلام داشتند. در ادامه جلسه  بعضی از اعضای محترم هیئت علمی به بیان تجربیات و دیدگاههای خود در زمینه راههای ارتقاء سطح دانش کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید دانشکده  علوم جغرافیا پرداختند و از این همکاری استقبال کردند.