نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست‌های انتخاب ورزشکاران شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران جهت شرکت در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها ی کشور

تست‌های انتخاب ورزشکاران شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران جهت شرکت در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها ی کشور


 

به اطلاع کلیه دانشجویان ثبت نامی در المپیاد فرهنگی ورزشی شاهد و ایثار می رساند که  تست‌های انتخاب ورزشکاران شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران جهت شرکت در "مرحله میانی (منطقه‌ای) چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور"، بر اساس برنامه ریزی ها و هماهنگی‌های انجام گرفته در رشته‌های ورزشی تیمی و انفرادی، از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مطابق با جدول ذیل در محل‌های تعیین شده برگزار می‌گردد.

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام اختصاص سالن جهت انجام تست ورزشی (انتخابی ورزشکاران نماینده دانشگاه)

زمان انجام تست ورزشی

محل (سالن) انجام تست

مربی رشته ورزشی

۱

والیبال (خانم‌ها)

سه شنبه و چهارشنبه۱۳ و ۱۴ بهمن

ساعت: ۹ تا ۱۳

سالن شماره یک

(جنب سازمان مرکزی دانشگاه)

خانم عزتی

۲

تنیس روی میز (خانم‌ها)

سه شنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۲

سالن شماره یک

(جنب سازمان مرکزی دانشگاه)

خانم کیوانی

۳

شنا (خانم‌ها)

دو شنبه ۱۲ بهمن

ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰

استخر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

(خیابان کارگر شمالی)

خانم لطیفی

۴

دو و میدانی (خانم‌ها)

دوشنبه 12 بهمن

ساعت ۹ تا ۱۱

پیست دو و میدانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(خیابان کارگر شمالی) 

خانم غیور

۵

شطرنج (خانم ها و آقایان)

یک شنبه ۱۱ بهمن

ساعت ۸/۳۰ تا ۱۲

سالن شماره ۲ (خیابان 16 آذر)

آقای ابراهیم زاده

۶

فوتسال (آقایان)

دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ۱۲،۱۳،۱۴ بهمن

دوشنبه ۸ تا ۱۰ و سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ تا ۱۲

سالن شماره ۲ (خیابان 16 آذر)

آقای زاهدی

۷

تنیس روی میز (آقایان)

یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۲

سالن شماره یک

(جنب سازمان مرکزی دانشگاه)

آقای عصاران

۸

شنا (آقایان)

یک شنبه ۱۱ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۱/۳۰

استخر دانشکده تربیت بدنی

و علوم ورزشی

(خیابان کارگر شمالی)

آقای ناصری

۹

دو و میدانی (آقایان)

سه شنبه ۱۳ بهمن

ساعت ۹ تا ۱۱

پیست دو و میدانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (خیابان کارگر شمالی)

آقای دایی