نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحویل مدارک1- کارنامه سلامت2- تائیده پیش دانشگاهی3- معافیت تحصیلی از نظام وظیفه به حوزه آموزش قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

تحویل مدارک1- کارنامه سلامت2- تائیده پیش دانشگاهی3- معافیت تحصیلی از نظام وظیفه به حوزه آموزش قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده جغرافیا :

به اطلاع میرساند کلیه دانشجویان دوره کارشناسی نسبت به تحویل مدارک

به شرح زیر تا قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 به آموزش دانشکده

اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد برای ایشان نمی باشد:

1- کارنامه سلامت

2- تائیده مقطع قبلی(پیش دانشگاهی)

3- معافیت تحیصیلی از نظام وظیفه

آموزش دانشکده جغرافیا

15/10/95