نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1397 (ورودی های جدید)

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1397 (ورودی های جدید)


تقویم ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی) و ثبت نام حضوری دانشگاه تهران برای دانشجویان ورودی جدید به شرح ذیل می‌باشد.

ثبت نام الکترونیکی الزامی است و حضور در تاریخ های تعیین شده اجباری است:

 

مقطع تحصیلی

ثبت نام الکترونیکی

ثبت نام حضوری

دکتری تخصصی

۱۴ و ۱۳ و ۱۲ و ۱۱ شهریور ماه

(یکشنبه الی چهار شنبه)

۱۸ و ۱۷ شهریور ماه

(شنبه الی یکشنبه)

کارشناسی ارشد

۱۹ و ۱۸ شهریور ماه

(یکشنبه الی دو شنبه)

۲۱ و ۲۰ شهریور ماه

(سه شنبه تا چهارشنبه)

کارشناسی

۲۶ و ۲۵ و ۲۴ شهریورماه

(شنبه الی دوشنبه)

۳۱ شهریور ماه یا ۱ مهر ماه تا ۲ مهرماه

(شنبه الی دوشنبه)

 

 15/05/1397