نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ برگزاری آزمون جامع اردیبهشت ماه سال 1398

تاریخ برگزاری آزمون جامع اردیبهشت ماه سال 1398


تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری اردیبهشت ماه:

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

جغرافیای طبیعی

 شنبه 28/02/1398

30/02/1398 رشته آب و هواشناسی

01/03/1398 رشته ژئومورفولوژی

جغرافیای انسانی

دوشنبه 23/02/1398

30/02/1398

سنجش از دور و GIS

دوشنبه 20/03/1398

27/03/1398

جغرافیای سیاسی

دوشنبه 20/03/1398

27/03/1398

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا