رویدادها رویدادها

تاریخ برگزاری آزمون جامع ابان ماه سال 1397

تاریخ برگزاری آزمون جامع ابان ماه سال 1397


تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری آبان ماه:

 

 

 

 

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

سنجش از دور و GIS

21/08/1397

28/08/1397

جغرافیای طبیعی

26/08/1397

28/08/1397

جغرافیای انسانی

21/08/1397

28/08/1397

جغرافیای سیاسی

21/08/1397

28/08/1397

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

 

 

آدرس کوتاه :