نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ آزمون جامع دانشجویان دکتری

تاریخ آزمون جامع دانشجویان دکتری


تاریخ برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری آبان ماه:

گروه آموزشی

تاریخ  آزمون کتبی

تاریخ مصاحبه

جغرافیای طبیعی

28/08/1398

02/09/1398

جغرافیای انسانی

28/08/1398

04/09/1398

سنجش از دور و GIS

28/08/1398

04/09/1398

جغرافیای سیاسی

28/08/1398

04/09/1398

 

 

لازم به ذکر است زمان شروع آزمون کتبی تمامی گروه‏های آموزشی راس ساعت 9 صبح می‏باشد.

 

                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا