نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بسمه تعالی بانهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی همکار عزیزمان آقای رضا علیاری را به کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم. هرچند که تاب فراغ و هجران سخت و دشوار است، لیکن تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره ای نیست .از خداوند بزرگ برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت می داریم . از طرف هیات رئیسه دانشکده

بسمه تعالی بانهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی همکار عزیزمان آقای رضا علیاری را به کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم. هرچند که تاب فراغ و هجران سخت و دشوار است، لیکن تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره ای نیست .از خداوند بزرگ برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت می داریم . از طرف هیات رئیسه دانشکده


بسمه تعالی
بانهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی همکار عزیزمان آقای رضا علیاری را به کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم. هرچند که تاب فراغ و هجران سخت و دشوار است، لیکن تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره ای نیست .از خداوند بزرگ برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت می داریم . از طرف هیات رئیسه دانشکده