نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشکده جغرافیا با نماینده دانشگاه لوند سوئد در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس+

برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشکده جغرافیا با نماینده دانشگاه لوند سوئد در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس+


برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشکده جغرافیا با نماینده دانشگاه لوند سوئد در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس+

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، نشست مشترکی با حضور ریاست، مشاور بین الملل، نماینده علمی دانشکده جغرافیا و نماینده دانشگاه لوند سوئد، در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

موضوع اصلی این نشست در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس پلاس بین 6 دانشگاه اروپایی(با مدیریت دانشگاه لوند سوئد) سه دانشگاه از کشور ایران(با مدیریت دانشگاه تهران) و دو دانشگاه از کشور یمن تحت عنوان  "Environmental Management in the Middle East(EMME)"  بوده و هدف اصلی این پروژه توسعه ظرفیت های علمی و آموزشی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از فن آوری های سنجش از دور و GIS در منطقه خاورمیانه می باشد. در راستای انجام این پروژه مقرر گردیده است فعالیت های مشترک بین المللی از قبیل برگزاری دوره آموزشی مشترک، توسعه آزمایشگاه و خرید تجهیزات صورت پذیرد.

در ابتدای این جلسه، جناب آقای دکتر کرامت اله زیاری، ریاست محترم دانشکده جغرافیا ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به جناب آقای دکتر علی منصوریان، نماینده دانشگاه لوند در پروژه اراسموس پلاس با دانشگاه تهران و بیان پتانسیل، ظرفیت  و جایگاه بین المللی دانشکده جغرافیا، اظهار داشتند توسعه این همکاری ها موجب استحکام روابط بین المللی، بهره مندی از تجارب ارزنده دو طرف، ارتقاء جایگاه بین المللی دو دانشگاه  می شود و دانشکده جغرافیا از تمام توان و ظرفیت خود برای حفظ و توسعه این روابط استفاده خواهد کرد.

در ادامه این نشست جناب آقای دکتر سعید حمزه، مشاور بین الملل و عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، جناب آقای دکتر علی منصوریان به عنوان مجری پروژه و نماینده دانشگاه لوند و جناب آقای دکتر آرا تومانیان به عتوان نماینده علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در این پروژه به تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی جهت  توسعه همکاری و نحوه ی برگزاری کلاس آموزشی در قالب پروژه اراسموس پلاس بین دانشکده جغرافیا و دانشگاه لوند و همچنین امکان همکاری بیشتر جهت انجام پروژه های بین الملللی مشترک پرداختند.