نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معرفی فعالیت‌های کامپوس فرانس به دانشجویان دانشگاه

برگزاری جلسه معرفی فعالیت‌های کامپوس فرانس به دانشجویان دانشگاه


برگزاری جلسه معرفی فعالیت‌های کامپوس فرانس  به دانشجویان دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، دفتر کامپوس فرانس ایران با هماهنگی با گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی اقدام به برگزاری جلسه‌ای جهت معرفی فعالیت‌های کامپوس فرانس به دانشجویان دانشگاه تهران و اطلاع رسانی در خصوص ادامه تحصیل در کشور فرانسه در روز یکشنبه 08/07/97از ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سالن شماره ۱ دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی نموده است، لذا علاقه مندان می توانند در این جلسه شرکت کنند.