نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا


برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جلسه‌ی شورای عمومی دانشکده در مورخ دوشنبه 12/4/1402 با حضور هیئت‌رئیسه دانشکده، مدیرکل و معاون انتشارات دانشگاه تهران و اعضای هیات علمی دانشکده در سالن شورا برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر کرامت اله زیاری ریاست محترم دانشکده جغرافیا، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، از زحمات اساتید محترم دانشکده در برگزاری شایسته مصاحبه های داوطلبین مقطع دکتری تشکر و قدر دانی به عمل آوردند. در ادامه‌ی جلسه جناب آقای دکتر مرتضی اکبری مدیرکل محترم خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران درخصوص مسائل و فرایند چاپ و نشر کتب توسط اساتید دانشگاه تهران و آیین نامه هایی که در این خصوص وجود دارد توضحیاتی ایراد فرمودند و به سوالات اساتید حاضر در جلسه پاسخ دادند. در پایان جلسه، انتخابات نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه تهران نیز برگزار گردید و جناب آقای دکتر سیدموسی حسینی عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده برای دومین بار انتخاب گردیدند.