نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا در تاریخ 27/08/1398

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا در تاریخ 27/08/1398


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جلسه‌ شورا عمومی دانشکده در تاریخ  27/08/1398 با حضور هیئت‌رئیسه، اعضای محترم هیئت‌علمی دانشکده و رئیس سازمان جغرافیایی و معاونین ایشان، راس ساعت 10 در سالن شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر کرامت اله زیاری، ریاست محترم دانشکده جغرافیا ضمن ابراز خیرمقدم و خوشامد گویی به ریاست محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جناب آقای دکتر مجید فخری و هیئت همراه ایشان، بیان نمودند امیدوارند در آینده ای نزدیک همکاریهای خوب و مثمر ثمری مطابق ادوار گذشته، با این سازمان داشته باشند. در ادامه آقای دکتر زیاری ضمن اشاره به برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه از برگزیدگان این جشنواره آقایان دکتر علوی پناه، دکتر موسی حسینی و خانم دکتر میرحیدر تقدیر و تشکر به عمل آوردند. ایشان با بیان اینکه حرکت به سمت هوشمند سازی و نوآوری از ملزومات عصر جدید می باشد پیشنهاد نمودند با ایجاد اتاق فکر مشترک تعاملات خوبی در این زمینه صورت گیرد برای این منظور یک مرکز نوآوری مشترک بنظر می رسد راه اندازی گردد و هسته های پژوهشی و نوآوری را در آن مسقر نمود. در ادامه جلسه آقای دکتر مجید فخری ریاست محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ضمن ابراز خرسندی از شرکت در جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا، تاکید نمودند در گام نخست با تعریف یک طرح پژوهشی کلان با دانشکده جغرافیا با محوریت بررسی و حل مشکلات و معضلات روز جامعه اعم از آلودگیهای زیست محیطی و مخاطرات سیل و زلزله در کشور صورت پذیرد. بطوری که این طرح برای سالهای آینده نیز ماندگار گردد. ایشان همینطور بیان نمودند که یک شتاب دهنده طرح های پژوهشی در سازمان ایجاد گردیده است با محورین نوآوری و پرورش ایده های نوآرانه تمامی طرح ها در این سازمان پایش میگردند. ایشان خاطر نشان نمودند که طرح های پژوهشی می بایست علاوه بر کاربردی بودن آینده نگر نیز باشند و از پرداختن به موضوعات تکراری پرهیز گردد. ایشان از ایجاد اتاق فکر مشترک استقبال نموده و بیان نمودند که این سازمان آمادگی این را دارد که برخی محصولات مازاد خود را از قبیل نقشه کتاب و عکس هوایی در اختیار این دانشکده قرار بدهد. ایشان در پایان سخنان خود با طرح سوالی مبنی بر اینکه سازمان جغرافیایی آینده چگونه سازمانی باید باشد از اعضاء هیئت علمی دانشکده درخواست همفکری نمودند. در ادامه جلسه اساتید محترم دانشکده جغرافیا نقطه نظرات خود را درخصوص نحوه همکاری های آینده با سازمان جغرافیایی و همینطور در رابطه با سوال ریاست محترم سازمان بیان نمودند.

در بخش دوم این جلسه موضوعات عمومی دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از اعضای محترم هیئت علمی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در ارتباط با امور علمی، پژوهشی و جاری دانشکده پرداختند و سپس اعضاء محترم هیات رئیسه دانشکده به گزارش فعالیت های صورت گرفته و برنامه های آتی و نحوه همکاری با سازمان جغرافیایی و پیگیری امور در ابعاد مختلف پرداختند. در پایان جلسه از خدمات و فعالیتهای پایان خدمت افسر امریه آقای مهدی باقری تقدیر و تشکر به عمل آمد.