نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگراری ششمین دوره انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

برگراری ششمین دوره انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران


ششمین دوره انتخابات شورای صنفی  کارکنان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، در تاریخ 21/09/1397 با حضور نمایندگان ناظر شورای صنفی دانشگاه جناب آقایان:عبدالماکلی، مهندس نویدی، هیات اجرایی منتخب و با حضور معاون محترم مالی  - اداری آقای دکتر محمدرضا جلوخانی  در محل دانشکده برگزار گردید.

در این نشست آقای دکتر منصور رضاعلی  با احراز اکثریت آراء کارکنان، به عنوان نماینده صنفی دانشکده جغرافیا  انتخاب گردیدند.