نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه مصاحبه آنلاین دکتری

برنامه مصاحبه آنلاین دکتری


هر داوطلب موظف است در زمانی که به او اعلام می‌شود آنلاین شود و در مصاحبه شرکت کند. عدم شرکت در مصاحبه به منزله انصراف است.