نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه سخنرانی­ها و میزگرد در هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی مورخه5 /8/1400

برنامه سخنرانی­ها و میزگرد در هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی مورخه5 /8/1400


به نام خدا

برنامه سخنرانی­ها و میزگرد در هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی  مورخه5 /8/1400

عنوان همایش : کارکردها و ضرورت ها در ژئومورفولوژی

http://vroom.ut.ac.ir/geo2   

پنل اصلی

ردیف

عنوان

سخنران

زمان ارائه

هیئت رئیسه

1

قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

-

11- 9

 

 

 

دکتر امیر صفاری

دکتر شیرین محمدخان  

2

 افتتاحیه توسط رییس دانشکده

دکتر کرامت اله زیاری

رییس دانشکده جغرافیا

3

گزارش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

دکتر مجتبی یمانی

رییس هیات مدیره

4

گزارش کمیته اجرایی و علمی همایش

دکتر علی احمدآبادی

دبیر اجرایی همایش

5

مبانی معرفتی برنامه ریزی فضا وآمایش

دکتر محمد حسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان 

6

نوآوری زمینه توسعه پایدار علمی

دکتر شیرین محمد خان

معاون پژوهشی دانشکده جغرافیا

7

چالش­های مدیریتی منابع آب با تاکید بر فرونشست

مهندس محمد درویش

پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

 

 تازه های نشر( نمایش کلیپ 5 دقیقه ای  برای معرفی هر کتاب)

 

 

8

کار بردهای فناوری وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین(پهباد) در ژئومورفولوژی و پایش رودخانه  

دکتر محمدمهدی حسین زاده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

13-11

دکتر مجتبی یمانی

دکتر مهران مقصودی

9

اتنوژئومورفوتکتونیک: انگاره ای ژئومورفولوژی در بازکاوی گستره های قومی در میراث جهانی هورامان / اورامانات

مهندس کمال طاهری

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

10

هرج و مرج در مفاهیم علم ژئوتوریسم و میراث ژئومورفولوژی ایران

دکتر بهرام نکویی صدری

پژوهشگر و مشاور عالی ژئوتوریسم

11

ارزش آفرینی و ژئومورفولوژی خلاق

دکتر مصطفی خبازی

دانشیار دانشگاه باهنر کرمان

12

فرونشست زمین چالشها و راهکارها

دکتر صمد فتوحی

رییس شاخه انجمن در دانشگاه سیستان و بلوچستان

13

ضرورت به کارگیری ژئومورفولوژی در برنامه ریزی های دفاعی _ امنیتی

دکتر سیروس فخری

دانشکده دفاع ملی

 

نماز و استراحت

14- 13

 

بعداز ظهر

عنوان میز گرد (کارکردها و ضرورت ها در ژئومورفولوژی )

دکتر سیاوش شایان، دکتر منیژه قهرودی، دکتر عادل سپهر

16-14

مدیر نشست دکتر عادل سپهر

قطع نامه و تقدیر از مقاله و پوستر برتر

 

 

پنل دوم

پخش سخنرانی ها

http://vroom.ut.ac.ir/geo4   

ردیف

عنوان

سخنران

 

زمان ارائه سخنرانی  ساعت 11-10

1

سیستم آموزشی و کاهش خطر مخاطرات طبیعی

دکتر صمد عظیمی راد

2

بررسی ژئومورفولوژی و شواهد تحول کارست در دشت سرمشهد کازرون

دکتر سعید نگهبان

3

تعیین اولویت واحدها از نظر ضریب سیلخیزی و دبی اوج سیلاب توسط عوامل فیزیکی جهت اقدامات آبخیزداری در حوضه مرادبیگلو

علی بی غم، دکتر میر اسداله حجازی،  دکتر محمدحسین رضائی مقدم،

4

پردازش خودکار بر مبنای تکنیک تداخل سنجی پراکنده سازهای دائمی( PSI )جهت پایش فرونشست زمین ، مطالعه موردی(دشت شبستر- صوفیان)

دکتر شهرام روستایی،دکتر محمد حسین رضایی مقدم، سمیرا نجف وند

 

زمان ارائه سخنرانی   ساعت 13-11

1

ارزیابی ژئوسایت های ریلی به منظور توسعه پایدار ژئوتوریسم در مناطق صعب العبور  (مطالعه موردی: مسیر ایستگاه های راه آهن دورود تا تنگ هفت)

دکتر مهران مقصودی  - پویا کامرانی

2

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهرستان کرمانشاه با تأکید جاذبه‌های ژئوتوریسمی

دکتر اسماعیل نجفی، شیوا خسروی

 

3

شناسایی و معرفی ژئوتریل های کارستی استان لرستان

دکتر سیامک شرفی، دکتر مهدی بهاروند

10

تحلیل پاسخ کوتاه مدت چشم‌انداز رودخانه‌ای به متغیرهای کنترل کننده با استفاده از نیمرخ‌های نرمال شده در محیط GIS

دکتر ابوالقاسم گورابی، دکتر سید محمد زمانزاده، دکتر مجتبی یمانی، خانم پریسا پیرانی،

 

4

لزوم پایش رفتار مورفوتکتونیک مناطق پیرامونی شهرها برای توسعه و مکان‌گزینی شهری (آثار فعالیت مورفوتکتونیکی گسل‌های دامغان  و ده‌ملا در نزدیکی شهر دامغان)

دکتر کیارستمی، دکتر مجتبی یمانی، دکتر ابوالقاسم گورابی، دکتر سید محمد زمانزاده، دکتر محمد رضا قاسمی

5

تاثیر رخداد سیلاب فروردین 1398 بر روی مورفولوژی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز

دکتر سمیه خالقی، میر نعمتی،

 

6

ارزیابی میراث ژئومورفولوژیک منطقه ورزنه در راستای ایجاد ژئوپارک

معصومه  حکیمی، دکتر مقصودی، دکتر یمانی،

7

کاربرد مطالعات ژئومورفولوژیکی در مدیریت لندفیل‌‌ها، مطالعه موردی استان مازندران

دکتر رضا اسماعیلی

8

بایوژئومورفولوژی: ارتباط بین سیستم‌های ژئومورفولوژیک، اکولوژیک و بیولوژیک در مقیاس زمان و مکان

 

دکتر ندا محسنی

زمان ارائه  سخنرانی  ساعت 16-14

1

برآورد سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست8 با استفاده از شاخص NDSI (مطالعه موردی: قله دماوند)

 

دکترمحمدرضا یوسفی روشن

2

ارزیابی وضعیت مورفوتکتونیکی زیرحوضه‌های لواسان

مینا شاه جمالی ، فاطمه علی کیایی

3

جستاری بر پیامد تغییرات انسان ساخت در دریاچه های ایران در طی آنتروپوسن

دکتر طیبه اکبری ازیرانی

 

4

پاسخ‌های فرهنگی جوامع تاریخی ایران به رویدادهای اقلیمی خشک

بابک شیخ بیکلو اسلام

 

5

بررسی تغییرات دوره ای خط ساحلی دلتای ساحلی کورا با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 

دکتر مرتضی اکبریان

6

بررسی تحولات کانی هالیت در رسوبات پلایا با توجه به تغییرات اقلیمی  کواترنر پسین (مطالعه موردی: پلایای سبزوار)

 

دکتر ملیحه پورعلی، دکتر عادل سپهر، محمودی قرائی،

 

7

برآورد میزان رواناب با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک (SCS) و مدل HEC _HMS  مطالعه موردی( حوضه آبریز دینور، استان کرمانشاه

 

رویا پناهی، دکتر محمد مهدی حسین زاده، سید میثم مشعشعی

 

8

برآورد میزان فرساش سطحی با استفاده از تکنیک دندروژئومورفولوژی  (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه زریوار)

دکتر محمد مهدی حسین زاده، دکتر کاظم نصرتی، لقمان شیرزادی، سعیده متش بیرانوند،

 

 

 

زمان ارائه  ارائه  ساعت 18-16

1

پردازش خودکار بر مبنای تکنیک تداخل سنجی پراکنده سازهای دائمی( PSI )جهت پایش فرونشست زمین ، مطالعه موردی(دشت شبستر- صوفیان)

سمیرا نجف وند

 

2

رتبه بندی چشمه های معدنی(SPA)  و اهمیت آن در گردشگری سلامت مطالعه موردی چشمه های معدنی دماوند

 

دکترسعیده فخاری،  دکتر میترا صابری،

3

ضرورت تهیه نقشه‌های ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین(مطالعه موردی: نقشه ژئومورفولوژی1:250000 مهاباد)

عادل رسولی

4

شناسایی بازه های ناپایدار رودخانه با استفاده از دو روش شعاع نسبی و تنش برشی (مطالعه موردی: یکی از سرشاخه های رودخانه گاوه رود)

 

خبات امانی

5

نقش گسترش تپه‌های ماسه‌ای در تغییرات کاربری اراضی و توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر-یزد

دکتر علی شهریار، دکترمحمد  شریفی پیچون، اقای کمالی شورغین،

 

6

نقش عوامل هیدرواقلیمی در رویکرد سیل  با اهداف  مدیریت محیطی (منطقه مورد مطالعه شهرستان کیاکلا تا شهرستان شیرگاه پایین دست حوضه رود تالار)

نفیسه اشتری

 

 

پنل سوم

 نمایش پوستر ها  و توضیح نویسنده

http://vroom.ut.ac.ir/igut   

عنوان

سخنران

زمان ارائه  پوستر ساعت 16-14

تهیه نقشه خطر بیابازایی در استان آذربایجان شرقی براساس شاخص UNEP

یاراحمدی، خسروشاهی،

شناسایی قابلیتهای ژئوتورسیمی مناطق برای اهداف توسعه گردشگری  در پیرامون مناطق شهری (مطالعه موردی جاده  هراز)

یمانی، مقصودی، طاهری،

برآورد توان لرزه زایی گسل ها ی فعال دامنه های جنوبی البرز مرکزی

پریوش کرمی

مطالعه میراث ژئومورفولوژیک استان ایلام جهت توسعه ژئوتوریسم (مطالعه موردی: دره شهر، آبدانان و دهلرلن)

مقصودی، جعفرزاده،

ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل

زهرا حیدری

پهنه‌بندی سیل‌گیری و شناسایی عوامل تاثیر‌گذار در ایجاد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهری بستک)

منفرد، مهدوی نجف آبادی، نفرزادگان،

هویت مکانی و چیدمان فضایی

رامشت، محمدیان،

پایش خطر سیل فروردین 1398 استان گلستان با استفاده از تصاویر راداری سنتینل 1 (روستاهای حد فاصل سد وشمگیر و شهر آق قلا)

سمیه عمادالدین

 

استخراج پهنه آبی با استفاده از شاخص های طیفی(منطقه مورد مطالعه: سد شهید رجایی_ سد البرز )

روح الله یل جهان تیغی

نقش عوامل هیدرواقلیمی در رویکرد سیل با اهداف  مدیریت محیطی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان کیاکلا تا شهرستان شیرگاه پایین دست حوضه رود تالار)

نفیسه اشتری

استخراج پهنه آبی با استفاده از شاخص های طیفی(منطقه مورد مطالعه: سد شهید رجایی_ سد البرز )

روح الله یل جهان تیغی

تهیه نقشه پهنه بندی خطر آتش سوزی حوضه سنجابی(شهرستان روانسر) با استفاده از مدل Fire Risk

سارا مطاعی

تعیین بزرگای بیشینه و پارامترهای لرزه خیزی منطقه مورد مطالعه (حوضه آبخیز تالار) استان مازندران

نفیسه اشتری

تحلیل  خطر سیل به منظور تعیین پهنه‌های آسیب‌پذیر سکونتگاهی در حوضه چهل‌چای

سمیه عمادالدین

بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز سرپل ذهاب با  استفاده از سنجش از دور و سیستم ‌اطلاعات جغرافیایی

غلامی، نجفی، نژاد حسینی،

پایش پتانسیل حمل ماسه با استفاده از کلاس‌های سرعت باد و روش فرایبرگر

خوارزمی، راهداری،

نقش پویایی لندفرم‌های ژئومورفیک در آمایش کلان‌شهر کرج

رنجبر باروق، قنواتی،

نقش پویایی لندفرم‌های ژئومورفیک در آمایش کلان‌شهر کرج

رنجبر باروق، قنواتی،

بررسی تغییرات خط ساحلی جنوب‌ غرب دریای خزر طی دوره زمانی 2020-1999 از طریق RS و GIS

ناصری، صالحی پور میلانی،

پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در جاده هراز  (از بازه امامزاده هاشم تا روستا آب اسک)

شاه جمالی، علی کیایی،

بررسی روند تغییرات مکانی رودخانه سیمره با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

غلامی، نژادحسینی، امیری نژاد،

تحلیل و منشاءیابی رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر با استفاده از گرانولومتری

عمونیا، شایان، یمانی،

تعیین پتانسیل زمین‌لغزش حوضه آبخیز طارم-خلخال

منبری، رحیم زاده، زنگنه تبار،

تحلیل عوارض ژئومورفولوژیکی ناشی از تغییر اقلیم بر اساس آیات قرآنی

نیکبخت، اسماعیل زاده،

تهیه نقشه کاربری اراضی در عرصههای ژئومورفولوژیک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 7 سنجندهETM + (مطالعه موردی: محدوده اطراف دریاچه نمک  قم)

نجفی، احمدی،

تحلیل نقش توأمان هیدرودینامیک رودخانه‌ها و برافراشتگی ساحلی بر ایجاد رویشگاه جنگلی خلیج‌فارس‌-‌‌عمانی در جلگه غربی مکران

اکبریان، کابلی،

آسیب پذیری و تحلیل ریسک شریان های حیاتی (مطالعه موردی: تاسیسات مدفون منطقه2آبفا ی تهران)

نوروزی،

ارزیابی کیفیت ژئومورفولوژی رودخانه ورد آورد

نگار میرزایی

بررسی پارامترهای مورفومتری و تأثیر آن در فرآیندهای هیدرولوژیکی و ژئومورفیک با استفاده از GIS (موردمطالعه: حوضه تویسرکان)

جعفری، یراتی،

ارتباط توالی جریان های یخچالی اشترانکوه و تشکیل و تحول دریاچه های کاسکیدی دره گهر

یمانی، هداوند،

پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی حوضه آبریز چالوس با استفاده از مدل  سلولهای خودکار- زنجیره مارکوف

صدیقی فر، غفورپور،

استفاده از داده های ماهواره ای رادار در تحلیل فرونشست در جاده بلده به یوش

صالحی پور میلانی، مهدوی،

ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی استان البرز بر اساس روش پرالونگ

 

فاطمه یادگاری