نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان


ا سلام و احترام؛

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان به شرح ذیل اعلام می‌شود.

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

زمان تأیید و ثبت درخواست‌های وام برای دانشکده‌ها

وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان

از تاریخ ۹۵/۱۱/۳ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

از تاریخ ۹۵/۱۱/۳ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

 

خواهشمند است نسبت به رعایت بازه زمانی تعیین شده همکاری لازم را با این اداره کل داشته باشید تا با عنایت به محدود بودن تعداد لیست‌های وام و اعتبارات صندوق، مشکلی در پرداخت وام مذکور ایجاد نشود.

شایان ذکر است الصاق فرم‌های شماره ۲ و شماره ۳ متناسب با نوع وام انتخابی هر دانشجو در سیستم صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

با سلام واحترام،

۱ - درخواست‌های وام ویژه دکتری از طریق سامانه گلستان دریافت می‌شود و به صورت دستی نیست.

۲ - متقاضیان وام ویژه دکتری می‌بایست در هر سه ماه که متقاضی می‌باشند نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و در سامانه گلستان الصاق نمایند.

۳ - الصاق فرم‌های وام ویژه دکتری در سیستم صندوق رفاه در هر سه ماه الزامی می‌باشد.

۴ - فرم‌ها می‌بایست ممهور به مهرهای مربوطه باشد.

۵ - امضا و اثر انگشت دانشجو بسیار مهم است.