نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان


با سلام و احترام؛

       برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان به شرح ذیل اعلام می شود. 

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

زمان تایید و ثبت درخواست های وام برای دانشکده ها

وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان  

از تاریخ 95/11/3 لغایت 1395/11/16

از تاریخ 95/11/3 لغایت 1395/11/18

 

خواهشمند است نسبت به رعایت بازه زمانی تعیین شده همکاری لازم را با این اداره کل داشته باشید تا با عنایت به محدود بودن تعداد لیست های وام و اعتبارات صندوق، مشکلی در پرداخت وام مذکور ایجاد نشود.

شایان ذکر است الصاق فرم های شماره 2 و شماره 3 متناسب با نوع وام انتخابی هر دانشجو در سیستم صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.